Учитељ

ГОДИШЊИ САДРЖАЈ

УЧИТЕЉА ЗА 1927/28 ШКОЛСКУ ГОДИНУ

GODINA VIII LETNIK VIII (од осн. ХИ)

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

САРАДНИЦИ У ОВОЈ ГОДИНИ

Рг Паја Радосављевић проф. Универзитета у Њујорку Милан Шевић проф. унив. у Београду

Лука Лазаревић директ. у пенз.

Андра Гавриловић, проф.

Т Љубомир Протић управ. учит. школе

Милисав Д. Марковић управ. ж. учит. шк. у Београду Рг Филип Медић проф. В. П. Школе

Рг Воја Младеновић проф. ж. учит. школе

Јов. П. Јовановић обл. шк. надз. у пенз.

Јоз. Чап. упр. осн. школе у Брну

Бора Ацић упр. грађ. школе у Вршну

_Ана M. Станојевић учитељица

_ Ида Руњанин учитељица

Боривоје Јосимовић учит. Шабац

Стеван Рељић шк. надз. Берово

Слободан Поповић проф. учит. школе у Алексинцу Василије Пејхел “ o o 5