Учитељ

Г. Тома Костић, учитељ (Осн. школа на Сењаку Београд

вдов. М:. (16) ТЕТАК УШ. Омобаг свк 2 5ТЕМ. 2

PEDAGOŠKI ČASOPIS.

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН 1882. ГОДИНЕ)

UČITELJ

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

CRPI HEM ODIAHH УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УБ ИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

СМИЉАНИЋЕВА 835 — 2 11-99.

БЕОГРАД Штампарија „Св. Сава“, М. Сладековића, Бранкова ул. 16. — Телефон 249

1927.

fi