Учитељ

GOD. VIIL (XLD LETNIK VIHL Februar ВЕ.6. ŠTEV.6

УЧИТЕЉ

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA 1 ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН 1882. ГОДИНЕ)

UČITELJ

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

СТРУЧНИ ОРГАН | УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ СМИЉАНИЋЕВА 35 — ТЕЛЕФОН 11-99.

слане 26 брани

БЕОГРАД Штампарија „Св. Сава“, М. Сладековина, Бранкова ул. 16. — Телефон 249 19928

во) 58,

а Ка уедлоза ага ави