Учитељ

ма Костић, учитељ = => – ЈЕ школа на Сењаку Београд 5ТЕМ. 7.

УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I ŠKOLSKI ŽIVOT

(OCHOBAH 1882. TOJIHHE)

UCITELJ

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

GIPVyHHM.: OPLA H УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

СМИЉАНИЋЕВА 35 — ТЕЛЕФОН 11-99.

БЕОРРАД Штампарија „Св. Сава“, М. Сладековића, Бранкова ул. 16. — Телефон 249 1928.