Учитељ

Г. Тома Костић, учитељ GOD. VII Ојсн. школа на Сењаку Београд rEV,8.

УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA 1 ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН 1882. ГОДИНЕ)

ОСЕ,

PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST.

СТРУЧНИ ОРГАН _ УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

У РЕДНИК MMX. M. СТАНОЈЕВИЋ

СМИЉАНИЋЕВА 35 — ТЕЛЕФОН 11-99.

BEO! PA Штампарија „Св. Сава“, М. Сладековића, Бранкова ул. 16. — Телефон 249

1928