Учитељ

ма. Костић учитељ

ју

= НА АИ еразијске

СЕ

ЉАУ ЧИН Ђ У Ко И

МЕ ћ у; | ИВА ИН

_РЕРАбОЗКИ 1М 28АМ5ТУЕМИ [15

СЕПТЕМБАР 1930 (7 БРО,

«

1 ГОД. (44

УМА

|

5 ОРГАН -- УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

_ УРЕДНИК ВУЈ. ПЕТКОВИЋ _

УЧИТЕЉ | 1. 5

_БЕОГРАД__