Учитељ

Пештарина пла!

три АИ ЈИ је ИЕ ЛУ Те ИДИ АИ А М

У

у ј

УК

Зуи“ УМ ПУТУ ИИРАН (И, Џ ђ И. 4

__РЕРрА

но год. (44) ПА

ИУ РИТУ ЧУ ТУЧА С (а О КЕ)

_ ОКТОБАР 1930 _

__ОРГАН _

МАМ5ЗТМЕМИ 1157

УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА.

И УРЕПНИК | ВУЈ, ПЕТКОВИЋ а а АНЕ

| БРОРКАД |

рана авм ава а тоХ

= ст