Учитељ

о 7" и% |__Рем Костић, мађ > а фигеое | | Фен _шшода-нњ—Сетаку Вео

_ Поштарина плаћена еоград , | иза =) А | Ае КО НИЗ че трку У СА СА САО ОВ а СА АД АДА - ђ Љ' ИК Пе о о ЊЕ о ОМА Ба % х 4 ММС У МОМА Бе Зи ОМ И АИ О ВОВСОВОВ ЊУ а 36 а РВ О обоа реп рИЊА ОР ЧИР И ИМ ИРА ЗИМИ ЗИМА И (А КИСКИ МИ КИ СКИ АИК АИ КИМИ КИ АРА | 4 а 5 е 5 у а | а | 5 а Ја „Је

мр пИ УРА

Па ама

РЕОАбОК! 1М 2МАМ5ТМЕМИ 1157

1 ГОД. (44) НОВЕМБАР 1980 БРОЈ 3 | о ј 77 ; ОРГАН 1 УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА 1 0 УРЕДНИК ___ВУЈ. ПЕТКОВИЋ ШИ УМЕ АИ А |

БЕОГРАД

4 а у, КИ, ЧИ Ила у". у Ију хора У чин У КА КОР трн хприну С Ку 4 Лу А Му ПРАИИ у 2 злу Му ИЛИ СИ У Мр УЉУ џ УЉА МАРУ ЉЕТА АНУ ДНА РАНИЧУ АНЕМ "4 - 4 Ху ( РАИ И И И И И И АИ А Џ У ТЗВ ДАМЕ ДАЉУ

рт Ирина

РЕКА АС КА РАК Рен Рао Рока А | окохохохохономокоу

и 5 ЈЕ ји Љу | | 9 4) (С РАДА КУДА Цу КОЈК ј у У УУ «ЈА ту ЧИ МС М СУ РАПМИИТУ МИТУ у < Еа у Уч И ХО КИ АИК 4 ПК ВАЉУ АОВЕАЈ) МАЈА И, На

кА,