Учитељ

ОЗКЕ 1М 2 МАМ5ТУЕМ! 1157

ината

· 11 ГОД. (44) ___ ДЕЦЕМБАР 1980. у __БРОЈА4

| ИЕ ОРГАН 1. УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УБРАНИК. |. ВУЈ. ПЕТКОВИЋ Мо

УЧИТЕЉ

МУј

ИЕ А БЕОГРАД

РАНА УМ ( ЊУ

о оу ИМА КИКИ КИП СИ ВИСА ОКА

с “=

смо