Учитељ

Поштарина. о – ме Ладе ' Р- ; зоб да н рутер > Тома Кости њ ње лхрос о“

Е Београ

ПИР РАИ Ми Ма

Ма

7уг Маљешкељоо мал · |.

ОВАА

ЧЕ 42 Еру гд У РАЧЕ рт у 4 ђ КО АИ КУКА

о о КУ ЧА ДУ ЧА АИ ИН Ку Реке)

КРАЈУ ИЕ 2 ИМАЈУ ИУ О ући ПАРАНА ДОНУ ДЕНА ДА УД) ч и | Ку | ПУНО ВИШУ

ТИРА

РЕРАВОЗК! !М 2МАМ5ТМЕМ! 115

голе. ___ мат ___БРОЈ

се а __ УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА |

~ РРЕДНИК | ВУЈ. ПЕТКОВИЋ И УЗИЈЕЊ

Ун

____БЕОСРгРАД ПИ УМ ИУ У гд У У Рту МИ УУ Ру у КУ АЕ | КУ # | У % КУ МАУ | МИ. ПИК ОУН КА у % АИ ( И

а а тета нистеј 2 0 РОМЕ

ТУ ЈУ ИУ И РУС З ЧИ МИА ЈУ УДАРА ПУДЉА У АЊА У АЊА У ДЉАЧЊУ 48 4з Уа ПАКИ КОКА ШЊУ, ПЗВћ