Учитељ

Поштарина плаћена

НА МА 6

МУ) М ки КА | џ 2 У РОХОСУО с о ~ 2 У

ПАКИ

АЛА ес О КИ) ИХ 2 - ПЦ обави зе

о и КУЋУ

инв Ј потоњи: + 157

11 ГОД. (44) 0 АПРИЛ 1931 БРОЈ 8 ОРГАН

УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ВУЈ. ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

Ки

А а