Учитељ

Поштарина плаћена анални ни

60004) 7

хрснвиорс б 6 САМО 7 2 АИ МКЊА ово : КУКА

И ИК

У а 1 ИЕ 0, 4 НИ ЧУ 2 Ху (7 3 5 «ИН МА АВИВА САО Са ПА А ле С ње и УЉУ МА КУК ЖУОУ ђу | Ми У Ку у ча 2 А О АИ ААЊ 6 ( "Њ ди . Па У КД | МЕ Њ КД Њу (2 :у Ма у А" ђИ (9 А (у СИ у с Ју КУ Ру и џ Кик И Ки : (О КО КУ КС КА

НИ И По АВАРА НИ

РЕРАбОЗК! ПМ 2 МАМ5ТМЕМИ 6157

птољеан. ___ | мај БРОЈ 9

ОРГАН | ___УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА _

| УРЕДНИК о ВУЈ. ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ __БЕОГРАД И

паре Корона ко ОЈА

М 2 Вав <>

МИА ИИМИЋИРА | ) ' И 4 У 48 КА О Ко КО ХР