Учитељ

Поштарина плаћена

> .

6 ХИ ИХ ЗА ЗИ О. у Мо ~ 4

Поа НЕ АИ

Бит

ЈЕ риту нрин ЕУ С = Е а = А 5 = иу а МА Ме КЕЛИ А МИ Ју КОСА ЕРИ ~

ено М ЕНАН5ТМЕНГ 157

1 ГОД. 49 _____ ЈУНИ 1931 – БРОЈ 10

ПОСВЕЋЕН УСПОМЕНИ ДАВОРИНА ТРСТЕЊАКА

__ УРЕДНИК __ВУЈ. ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БЕОГРАД

У АМА

(ОТА

НПР АИ ПИЊИјУ 1 У : У И 2; 25 (Кра 4 МУДРА ЋЕ У МЕЂ АП, А — И ОУ ДО : ЖОАО ), У

09 би И га, Е У о И п (у 747 т не У | МИ == у чу — а = и А ( о 7 2