Учитељ

УЧ ИТЕЉ

ЈУГОСЛОВЕНСКОГ" _ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ГОДИНА12 И. |

6

УРЕДНИК. ВУЈ. ПЕТКОВИБ

БЕОГРАД. ФЕБРУАРА Пе. 9 3 2