Учитељ

УЧИТЕЉ

_ЈУГОСЛОВ ЕНСКОГ' УЧИ ГЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ГОДИНАТ2 БРОЈ

8

УРЕДНИК. ВУЈ. ПЕТКОВИЊ

__БЕОГРАД4. АПРИЛА 1 9 2

3