Учитељ

УЧИТЕЉ

ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УДЧИТЕЉСКОГ __ УДРУЖЕЊА _ ГОДИНА12 БРОЈ

10

УРЕДНИК. ВУЈ. ПЕТКОВИЊ

__БЕОГгРАД__ ЈУНА 1 9