Учитељ

ОС!ТЕЦЈ

РЕРАбОЗК! ОББАМ ЈОбОЗОМЕМЗКОб ОСТЕМЈЗКОб ООЕВШЏХЕМЈА ЗЕРТЕМВЕА 1932 ВЕОбВАРО 13 (47) 600. ВЕ. 1 ОВЕОМК УОЛСД РЕТКОМ:Е, ЏО4ТЕКЈ

БВедаксот одбог: Оатијап У. Мазк, ргебљедтк Јидозојепзкод исне код идгихепја, Бад :а М. 5гетапом!с, иргамне меХгђаотксе и Веодгади 1: ап Отитк, иркаунеу ротоспе које и Кир ат.

:

Лаз п тезеспт зуезката зет јша ! ауаизја. дофпја ргеђрјаћа је ха Сапоуе Ји" дозјоуепзкод истејзког џдагиХепја 50 ап., ха 5које ! пебјапоуе 80 апага, ха даке иакеђзкћ 5која 45 ад п., ха позгапзуо 200 ап.

Ргефртаћа 5е Зађе В!адајт Јибдозомепзкод иснеускод џагигепја, Веодгаа, КкКгађа Миш ва Бгој 66.

Викор! 5! зе заЏи ичкедтки На Милс: Рефком и, Веодгаа, Јад!сема Бе. 5 # ктаџа Миша Бгој 66. Викор:5! 5е пе угасаји.