Учитељ

УЧИТЕЉ-ЈСТЕЈЈ

РЕВАСОЗКЕ |М 2 МАМЗТУЕМ! 5157 ОЕСЕМВАВ 1933 ВЕОБВЕАО 14 (48) 600. ВЕ. 4 ОРГАН ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА УРЕДНИК РАДИША СТЕФАНОВИЋ, УЧИТЕЉ

Енгелберт Гангл

Пријатељи и поштоваоци нашега брата и друга Енгелберта Гангла приредили су ових дана у Љубљани лепу прославу шездесетогодишњице његовога живота, који је испуњен великим, значајним, идеално преданим и неуморним благотворним радом на многим пољима јавнога рада за наше национално културно развијање и напредовање.

Живот слављеника Енгелберта Гангла испуњен је највећим делом радом на пољу национално-просветнога рада као учитеља народне младежи. Због тога се и ми и старији и млађи посленици на истоме пољу рада са особитом радошћу придружујемо овоме реткоме слављу, које има значај и одавање заслужене хвале и признања за његову дугогодишњу, „значајну, корисну, предану и неуморну службу народним интересима.

Наш лични брат и друг слављеник Гангл угледао је света пре 60 година у Белој Крајини, најисточнијем делу Словеније, у месту Метлики. Још у раној младости Гангл се одлучио да се посвети позиву учитеља народне младежи и народнога просветитеља. Прву стручну спрему за тај позив добио је у Учитељској школи у Љубљани, а потом је стекао и више педагошко образовање у Бечу.

По свршетку студија 1903 г. ступио је у учитељску службу као учитељ реалне школе у рударскоме месту Идрији, које је после "нашега државнога и националнога уједињења остало ван граница наше Краљевине.

Од тога времена, а то је од пре 30 година, Гангл је ступио на поље јавнога рада као национално-просветни радник. На 3 године после тога, а на 13 година пре нашега државнога и националнога уједињења, пада његов први сусрет, познанство и веза с браћом и друговима у послу учитељима из Србије, а одмах и одговор за даљи заједнички рад. То је било 1905 г. приликом велике прославе откривања споменика словеначког највећег песника и будитеља народног Пре-

Учитељ 16