Учитељ

УЧИТЕЉ-ЈСТЕЈЈ

ПЕДАГОШКИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

СЕПТЕМБАР 1935 БЕОГРАД 16 (50) ГОД. БР. 1

УРЕДНИКМИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ БОЖЕ ЈАНКОВИЋА 509

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ПЕТАР П Поводом ГОДИШЊИЦЕ СТУПАЊА НА ПРЕСТО