Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ или

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

_ УРЕДНИК МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ

ИЗДАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА КРАЉА МИЛУТИНА 66

ГОД. 17 (51) ман 1957