Учитељ

POŠTARINA PI AĆENA U GOTOVU

UCITELJ

PFEDAGOŠKO-SOCIJALNI ČASOPIS JUGOSLOPENSKOG UČITELJSKOG UDRUŽENJA Glavni uredni#6: MILIĆ RP, MAJSTORODPIĆ

Pedagoška Jugoslavija V Pazvitab dečje Pbnjiževnosti, udzbenibka i muzikhbe u Jugoslaviji (od 1918 do 19538 god.) 1. — Hrvatska dečja književnost od 1918—38 od Ferdinanda ]. Maslića (257); · П. — Дечја књижевност код Срба од 1918—38 год. од Свет. Р. Милосављевића (264); Ш. — Словеначка омладинска књижевност од 1918 — 38 год. од Јосипа Рибичића (272): 1. — Проблем уџбеника у народној школи Краљ. Југославије од 1918—38 год. од Милића Р. Мајсто-.ровића (276); | Ди

У. — Југословенска дечја и омладинска њузика од Светомира Настасијевића (281) у VI Pazvitahb dečje zaštite u Jugoslaviji. (OA, 1918—1958 god.) |N

|. — Заштита деце у југославији од 1918—88: год. од Слободана Ж. Видаковића (285) S

ee. Мун

Ministarstvo prosvete sa On.br. 69679 od 15-X-1937 g. preporučilo je „Učilelj“ za knjižnice narodnih i učiteljskih škola, učitelje, zabavilje i učenike učifeljskih škola,

ве. ВЕОВРАР JANUAP 1959 GOD. 19 (55)