Учитељ

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

UČITFLJ

PEDAGOŠKO-SOCIJALNI ČASOPIS JUGOSLOPENSKOG UČITELJSK OG UDRUŽENJA Glavni uredni6: MILIĆ Pp, MAJSTORPODPIĆ

Pedagoška Jugoslavija VIII Učiteljev rad izvan šEole (od 1918 do 1958 god.)

Удео учитеља кроз народну школу у стварању и изградњи Југославије од Лазара Бјелића (389). Učitelji i psihološko ispitivanje naše mladeži od Slobodana Popovića (393). — Етнолошка испитивања учитеља у Југославији од Петра Петровића (397). Подмладак црвеног крста у народним школама југославије од Божидара Зечевића (401). — Рад учитеља на Ширењу трезвености у Југославији од Борислава Павића (407). — Учитељи и задругарство од Велизара Милосављевића (418). — Jugoslovenski tičitelji i teleeno vaspitanje van škole od MiНуоја УиК. Атааса (421). — Југословенско учитељство „o и соколство од М. Синобода (424). — Јисовоуепзко |. učitelistvo i Jadranska straža od V. Pirnata (435). —. ~ и 0 скаутивму у Југославији и о улови учитеља у скаутском покрету од М. Агапова-Таганског (438). Учитељи и уметност од Ферд. Маслића (445). — Учитељ романсијер Анђелко Крстић од Љутовида Бодулића (456).

IX

Прилози југословенској педагошкој OHOHnMHO- o графији од Бранка Милаковића (461). — =

вр, 7-8 ВЕОДВРАР МАРТ--АРРШ, 1959 вор. 19 (55)