Учитељ

РОЗТАШМА РГАСЕМА Џ GOTOVU

ИСТТЕЕЈ

PEDAGOŠKO-SOCIJALNI ČASOPIS JUGOSLOPENSKOG UČITELJSKOG UDPI.ŽENJA Glavni uredni6: MILIĆ BP, MAJSTORODIĆ

Садржај: [. — Ствараоци вредности Педагошки лик Сретена М. Аџића од Милића Р. Мајсторовића

(81), — Један поглед на дело Сигмунда Фројда од Д-ра Ксеније Атанасијевић (983).

П. — Проблеми и решења

Биолошки и социолошки вакони у васпитању од Д-ра Константина Грубачића (100), — Породица, школа и деца од Ж. Цветковића (104), — Улога и вадаци педагошки обравованих лица у дечјој заштити од Антона Скале (112), — Учитељско кредитно вадругарство од Лазара Бјелића (117), — Писмени са· стави у радној школи од Василија Пејхеља (123), — Пив!гоуапје u osnovnim školama od Josipa Hlobika (131), — Луткарска уметност као наставно средство од М. Васића (137)

Ш. — И5 праксе за праксу Рад са комбинованим наставним средством: Рачунаљка са словарицом и таблом од Малише Стевановића (142), — Почетно рачунање у стваралачкој школи од јов. Петровића (150), — Писмено одувимање у Ш разр. од Власт. Бугариновића (155), _ Месец новембар у | разр. од Јеле Димитријевић (199), — Кнев Лавар у 11 разр. од М. Николића (164), — Наша вемља од Мил. Р. Мајсторовића (:71), — Како се моји малишани играју рата од Зорке Кирић (172)

ТУ. — Учитељева библиографија Прилози југословенској педагошкој библиографији од Бранка Милаковића (174). 3 , У. — Учитељева хроника a

Обудовљена кћи може се вратити на породичну пенвију по мајци од Драг. С. Петковића (181), — Сретен М. Аџић и Михајло Аврамовић од Срет.Динића (182), —Иврада, искоришћавање и одобравање уџбеника ва народне школе од Данила Милановића (1833).

М1. — Оцене и прикази (185—192)

Ministarstvo prosvefe за Оп. бг. 69679 од 15-Х-1937 д. preporučilo je „Učifelj“ za knjižnice narodnih i učiteljskih škola, učitelje, zabavilje i učenike učifeljskih škola.

BP. O-5 | ВЕОбРАРр октоваР--МОРЕМВАР 1959 GOD. 90 (52%)