Учитељ

пр O IM

}

54 | ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

4

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ У ЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Главни уредник: МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ

Садржај: 1. — Проблеми и решења

Доживљаји вредности и рада код једне групе сеоских основаца од Д-р Слободана Поповића и Миливоја Илића (225—235),' Психологија код Кершенштшојнера од Драгољуба Бранковића (236—241), Психологија јавне библиотеке од Ник. Рубакина (241—249), Човек и његова воља и ешика Жив. од Цветковића (250—255), О функционалним и иншенционалним педагошким процесима од Фер. Маслића (255—261), Рад у модерном габавишту од Др Љубице Јовичић (261-208).

П. — Ствараоци вредности

Духовна делашносш Бранислава Петронијевића

од Д-р Милана Јовановића (268—278), Поглед на научни рад Д-р Борислава Лоренца од 3. јЈагодића — (278—283, Неколико речи о учењу Стјепана Машичевића од Д-р Јелисавете Бранковића (284—290), Фило__софија у Бугарској у ХХ веку од Иване Болтове = " (291—296), Едуар Клапаред од Илије Опачића (297—300),

Hajnrih Sarelman od Miloša Pavlovića (301—303).

Ш — Историја учитељског удружења Других десет година живота и рада Југослов“ учишељ. удружења (304—320).

ТУ. — Грађа за историју шбола

,

Развишак просвеше и школе у Јужној Cp6uju u..---

Србији од првих почешака до нашег народног уједињења 1918 год. од Јеротија Новитовића (320—323), Наша“

старовремска школа од Стевана Симића (323—326),“ -

У. — Оцене и приБази (326—332). ·

УП — „Учитељева“ библиографија Социолошка књижевност од Бранка Милаковића (332—336). -

БР. 5-6

ЈАНУАР. ФЕБРУЛР 9

ГОД. 21 (55) БЕОГРАД