Завод за статистику

%г6 ДРЖАВОПИСЪ СРБІЄ ІЇЇІШПР НЕ и ЗЕШІ ВІВІ.ІОТЕКА В6К ВА1 1/зу.V 1 311.312(497.11) СВЕЗСКА V. ТОЖЕ У. 010075975 ИЗЪ СТАТИСТИЧНОГЪ ОДѢЛЕНЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСІ6. С0ВІ52 ѳ У БЕОГРАДУ У ДРЖАВНОЙ ЕВЬИГОПЕЧАТНЬИ 18 71. ♦ /