Отаџбина

с i.. i ч'

30

/ ^

.УШВ. меЉотекл И. Бр.ШЈУО

ОТДЏБИНД

КЊИЖЕБНООТ, НАУКА, ДРУН1ТВЕНИ ЖИВОТ

ВЛЛСНИК И УРЕДНИК

Луна Ћелевић

ћ, Е О Г Р

Г". " Н

1_ика Се1оуЈс ВЕОСРАП

ТРЕЋА ГОДИНА « Њ. ИГ А ОО М А Свеска 29, 30, 31 и 32- га

/

У ВЕОГРА ДУ

У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ 1881.