Отаџбина

УШВ. БК, * вр.МЈд

ОТДЏБИНД

КЊИЖЕВНООТ, НАУЕА, ДРУШТБЕНИ ЖИВОТ Луна Ћелевић &ЕОГРАД » ј-ика Се1оуЈс ВЕОСКАП ВЛАОНИК И У1-ЕДНИК ©Р1Е11^

ГОДИНА ПЕТА КЊИГА ЧБТРНАБСТА А 4

С веска 53, 54, 55 и 56' ТА ' /

УБМОГРЛДУ У КРАЉЕВСКО-СРПСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ 18 83 Л1^*