Отаџбина

књижевноот ј наука, друштвени живот

ВЛАСЈШК И УРЕДНИК јВи .АДАН 'ЈЈОРЂЕВИЋ Лука Ћелавић &ЕОГРАД 1-ика се1оујс ВЕОСКАП ГОДВНА ДЕБВТА ЕЊИГА ДВАДШСЕТ ШШСТА СВЕСКА 101, 102, 103 и 104-та

<1 У БЕОГРАДУ

У ШТАМПАЕИЈИ КР1.1ЕВИНЕ СРБИЈЕ Ј8!»0.