Учитељ

У Београду, 20 Јануара 1882 год.

БРОЈ Г.

ГОДИМА 1.

УЧИТЕЉ

ОРГАН „УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА“ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВААСНИХ И ОИЗДАВАЉАЦ ,,УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена ле годишње 84 СРБИЈУ 5 ДИНАРА, ЗА ПОЛА ГОДИНЕ Ф ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ 2 ДИНАРА.

ДА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР.

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >» УПРАВИ УЧИТЕЉОКОГ УДРУ-

ЖЕЊА» у Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — У

ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА. УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ.

ДА СЕ УПОЗМАМО!

Орган учитељског удружена „Учитеље ево изађе првим бројем на свет. Многи ће се запитати чим га узме у руке, је ли он потребан % Шта хоће % 0 чему ће писати 2 Доиста, имају право, и ми смо дужни, да на ова питања дамо

што тачнијег одговора.

Пре неколико месеци београдски учитељи покренуше давнашњу мисао уређењу месних училељских зборова, и у исто време — о организацији целокушног учитељства у Србији. Мисао је ова једнодушно прихваћена на све стране, и београдске учитеље непрестано су потстрекавали на рад њехови другови из унутразињости. Учитељи из Београда и околине, на својим састанцима 14 и 15 Септем. пр. године, еклопили су правила, по којима ће удружење радити до прве опште учитељске скупштине. Али „сваки је почетак тежак.“ Тако јеи овде било. Многи посумњаше да ће од

целог овог посла бити каква резултата. Да би растерали ову сумњу, да би показали свету, како је ово удружење покренуто не из празне жеље за голим парадисањем, већ с тога, што се искрено хоће да ради, заједничким силама, на своме духовноме развитку — чланови „управе учитељског удружења,“ ва своме састанку држаном Декембра прошле године, решили су да се што пре отпочне са издавањем дружинскога листа.

Ето, тако је постао овај лист, који ће

бити преставник нашег удруженог учи-

тељства, лист који ће бити огледало, из кога ће читаоци видети колико је животне снаге и духовне моћи у нашем учи-

тељству.

Сваки зна да основној школи није

вадатак да стручно образује своје уче-

вике за овај или онај рад или посао,

већ да негује и развија здравље, ум,

вољу, осећања, — добра, која су свима 1