Учитељ

БРОЈ 2.

У Београду, 1. Фебруара 1882 год.

годимнх 1.

УЧИТЕЉ

ОРГАН „УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА“ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВААСНИХ И О ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

1 ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >»УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ-

1. 10. 20. Цена ЈЕ годишња: 34 СРБИЈУ 8 ДИНАРА, ЖЕЊА» у Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — У з-

ЗА ПОЛА ТОДИНЕ # ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ 4 ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,»

2 ДИНАРА. · | САВАМАЛСКА УЛИПА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

ДА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР. + Рукопиби СЕ НЕ ВРАЋАЈУ, УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА. УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ. (НАСТАВАК)

Изгледа као да се оваком умовању ништа на супрот не може ставити. Али то тако само изгледа. Кал би школа била један од главнијих чинилаца при развијању човекових способности, при васпитању, онда би то и имало неког смисла. Али кад се погледа колико снажно на човеков развитак утичу други разни Фактори, онда се види да је уплив школе у том погледу — односно целокупног васпитања човековог — готово ништаван. Можда неко неће веровати да је тако, с тога да речемо хоју више о овој ствари.

Васпитање или развијање човеково обично се дели на телесно, умно и морално. Телесни развитак и здравље човечије зависи од веома многих прилика. Тако, н. пр., не узимајући на ум природне околности (земљиште, клима и др.) телесни развитак човеков

| много зависи од неге и гајења у нај"ранијем добу детињства, а каква ће | опет та нега бити

то зависи од | друштвеног положаја, а нарочито од имућетва дотичне породице. Ако је то крајња сиротиња, која нема довољно хлеба ни одела, онда ту не тражите неге, која одговара хигијенским законима, не тражите здравља и телесне развитости. И друштвено — економни узроци, услед којих то тако бива, тако су силни и снажни, да школа за телесно васпитање, просто на просто, ништа не може да учини.

Али не, преварих се! Може и школа да учини. Ево доказа: деца, која много седе за школским клупама, обично су слабија од деце, која никако и не виде школу. Логичан закључак: школа не само да не ради ништа, нити ради за вастштање, 2

нешто

може да телесно