Учитељ

__У Београду, 24.

ВЉААСЛИК ИМ О ИЗДАВАЛЉАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена је годишња: ЗА СРБИЈУ 8 ДИНАРА, ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4 ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ 2 ДИНАРА.

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР.

и аи 6 6

.

Марта 1882 год. КОДИМ

УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага Учитељ је дуга школи

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ > УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ-

ЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукопиби СЕ ШАЉУ — У

ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Учитељ и његов позив.

»Ко је рад да види распеће, нека нацрта учитеља — патника.» Жан Пол. Човек је производ васпитања друштва и околине у којој се налази. Ако је човек ограђен добрим друштвом и повољном околином, тај ће човек, као производ тог друштва, бити добар; ако ли је друштво и околина неваљала, и он ће бити неваљао. То се сматра за правило и тако резонирају и државници и књижевници и меродавне и не меродавне личности.

Лепо. Ми ћемо пристати да је тако и усвојићемо то правило. Али, питање долази: је ли то друштво добро или не% Је ли то друштво уређено и има ли услова да буде добро и корисно како за само себе тако и за своје чла-

шити, али, треба наћи начина, како да се уреди друштво па да буде добро

То ће нас питање сад занимати. Данашње друштво, или данашње државе, самом својом организацијом повварене су из темеља. Чланови дан. држава и не знају за својства и врлине, које треба свањи „обичан“ човек да има. Џа онда какав може да се очекује производ од таквих друштава ' Разуме се рђав. И то ће трајати до у — бесконачност. Или докле се не роди какав Коперник, Галилео, Ћ. Бруно или Хус или какав ђеније, који ће рушити до темеља ову накарађену зграду друштвеног уређења. Но и то, по нашем нахођењу, није вероватно. То нећемо, како нам се чини, дочекати.

Па да ко ће извршити ту велику за-

нове по на особ' То је оно 1штање које треба решити. Па лако га јен ре-.

даћу • Ко ће уредити друштво на начелу потпуне правичности и друштвене