Учитељ

БРОЈ 23.

ћ и“ КАДА

У Феотраду 4 А пуан АИ

ОДЕ А

УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСЛИМ МО ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена ЈЕ ЗА СРБИЈУ: ГОДИШЊЕ 8 ДИНАРА, __РПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ УЧИТЕЉА »

ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4# ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ 2 ДИНАРА.

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР.

Удружење је сната Учитељ је душа школи

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ског УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. РуБОПИСИ СЕ ШАЉУ

[ САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

НАЈПРЕЧЕ РЕФОРМЕ

У ЕРАЛТОЈ ООСНОВЕОЈ ШТЕОЛЉА. (НАСТАВАЕ.)

8. Ђачке потребе, по сеоским школама, да набавља сама општина. — да напредак школски, поред остали услова, потребно још и то да ђаци имају све што им је нужно (књиге, таблице, прописе и др.), пошто успех наставе зависи колико од умешности учитељеве, толико и од тога, да ли ђаци имају све потребе. Нека је најспособнији учитељ ако његови ђаци немају таблице, бук“ вара, прописа и др. он неће моћи ништа да учини, јер „без алата нема заната.“ Нарочито у првом добу школовања, у првој и другој години, док деца још не свивну на читање, писање и основно рачунање, док још уче те механичке радње, које ће им доцније служити као средство за даље обравовање — преко је потребно да ђаци имају

букваре и читанке, таблице и прописе. |

| Међутим у нашим сеоским школама, | баш у том добу школовања, деца више пута немају нигде ништа. У селима, нарочито омањим, нема се где ни ку| пити све што је потребно. С тога у| те мора сам, за своје новце, да | набави све што свој деци треба. Али а пута се дешава, да ни половина, | ђачких родитеља не плате учитељу за | све оно, што су њихова деца узимала | од њега. И шта сад учитељ да, ради! | Тужи неплатише општинском суду, али |: ту нема никакве вајде. Учитељу 06| таје само једно: други пут да не узима | ва своје паре ништа, што треба ђа| цима. И идуће године он тако и учини. | беде пред њим у скамијама неколико | ђака, без игде ичега. Може ли ту бити каква успеха 7 :

Лек је томе само један. Ваља узако-