Учитељ

БРОЈ 1].

з И"

55577 У ПИ. ; идра 5

__У Београду, 4 Јануар 1883 О 22 2 ОИ ВА О А РА АИ ЛОВ

ИЛЕЉ

И А ОРГАЈЕ

ГОДИМА Џ.

У ИО

1 УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК МИ ИЗДАВАЛЉАЦ

_ ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТШЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10

1. 10. 20. Цена је дисту: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУ- |

ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРА- Ф

НиХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ТОДИШЊЕ.

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ШАЉЕ » ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

СЕОГ УДРУЖЕЊА» У БкогРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ

|-- У ПЛАЋЕНИМ ЏИСМИМА — УРЕДНИШТВУ«УЧИТЕЉА > САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

МИ

„Две најглавније чињенице у основној школи, које би требало што __ скорије реформисати.

»Школа је' огледало друштва,“ | »Учитељ је душа школи.« | По нашем мишљењу две најглаввије | чињенице у свакој основној школи јесу : наставни план и наставник, или простије речено: уређење школе и учитељ. Неки мисле. да је учитељ главнији од самога, уређења школе, и вели: ма какво да је уређење школе, само кад је ваљан учитељ, опет је добро. Други наводе, да и најбољи раденик кад је везан чиме, не може да ради посао како би требало. Ово и једно и друго постоји у неколико, јер нити ваљан наставник код рђавог уређења школе може постићи колико треба, нити рђаво уређење може баш са свим да омете ваљаног радника. Тек јасно је, да ове две чињенице основне наставе играју најважнију улогу у основној пколи. |

(С тога њих тако треба регулисати, да, се подударају, т. ј. школу основ, тако. ваља уредити, да не би ваљаног спремног и радног — учитеља нигде заустављале ни ометале којекакве непрактичности и апстракције, које никакво нису за дечији мозак од 6. до 10. године,

Да би ово што јасније било да пређемо на саму ствар.

Познато је свакоме, који је се бавио радом у основ. школи, или бар оценом = овога рада, да је основној школи цељ, да даје најглавније основе за даље умно усавршавање, т. ј. да научи децу: читању, писању и рачуну. Ово је речено у најширем смислу. Но у први мах, сва је се настава у овоме и састојала и то буквално. Јер, од читања, се није тражило ништа више до да се