Учитељ

_БРОЈ 5.

Р = ПК .

У. БЕОГРАДУ, 10. ФЕБРУАР 1883.

ТОДИНА п.

У ми ки

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ_ МЕСЕЧНО, 1. 10. 20. Цена зе листу: за ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ учИт. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ТОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ,

0 изучавању

» УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ"

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ > ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

СКОГ УДРУЖЕЊА» у Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ

—- У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУСУ ЧИТЕЉА,» САВАМАЛСКА УДИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

зоологије.

ЛЕКЦИЈА ПРОФ. Хекслија. ПРЕВОД С РускОГа.

(НАСТАВАК. )

А А

Да нешто нисам почео морским раБом, већ н. пр. сунђером, нашао би да је он у многим особинама сличан са корадима, полипима, хидрама, медузама и др., услед чега све ове животиње чине засебно коло (зоофитц), које се у извесним крупним особинама, разликује од зглавкара. А да сам опет био нешто изабрао пужа, тада би се око њега груписале све разне врсте пужева, и оних што дишу плућима, и оних што на шерге дишу, оних што на суву и оних, што у води живе; даље би се показало, да су пужевима сличне шкољке, октопад, сипа, морско уво и т. д., усљед чега све ове животиње чине засебно коло (мекушти), Које се разликује од оба пређашња

кола — од зглавкара и зоофита. И на послетку, да сам почео човеком, морао би у једну класу с њим заједно ставита мајмуна, коња, медведа, псето и у једно коло (кичмењаци) птицу, крокодила, корњачу, жабу и рибу.

Кад би овде потпуно изложио све те делове класификације, то би на послетку видели да нема ни једне животиње, ни међу овима. што данас живе, ни међу онима што су некада живиле, — која с првог погледа неби могла бити прибројена у једно (ма које) од ова четири кола. И структура је сваке животиње тако одређена и тачна, да при сувременом стању нашег знања нема ни најмање вероватности да се докаже, да постоји или да је ма