Учитељ

и 80.

АЕ

6.

У БЕОГРАДУ 20.

ОКТОБАР 1888 _

АЕ

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК И О ИЗДАВАЛАЦ „,УЧИТЕЊОКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена ЈЕ листу: 3А ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УчЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАаТНИКЕ из СТРА-

НИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ПрРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ >» ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

ског УДРУЖЕЊА» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ

— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ« УЧИТЕЉА,» Добричина улица бр. 36

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Читаоцима „Учитељевим“ и свима пријатељима народне просвете.

Скоро ће се навршити две године дана, од како је удружење учитељско у Србији покренуло свој лист „Учитељ“, те он данас већ може загледати у своју прошлост, и видети себе у њој. То је истина мала прошлост, али је опет довољна, да се види карактер његов и познаду тегобе с којима има да се бори иу садашњици и у будућности његовој.

„Учитељ“ је хтео да будеиостане чисто орган учитељски, израз школин и учитељев. дн је имао да расправља сва питања, која се непосредно тичу школе и учитеља ; да доноси научне чланке по тој

области, који ће да воде учитељ- |

ство све бољем и темељнијем разумевању свога посла; да износи

практичне радове, који би учитељима послужили као помоћ и углед и за друге лекције ; да бележи интересантније и краће вести из живота школскога из целога света, те да се и учитељство у Србији постепено навикава да води рачу“ на ио просвети у осталоме свету и тиме све више проширује своје погледе на сам свој посао у својој отаџбини; да јавља у кратким белешкама и радове свих осталих пододбора и удружења по Србији, те да тиме спаја цело учитељство у Србији у неку јачу духовну целину.

Па је ли „Учитељ“ био ово' Је ли он одговарао потпуно. овој својој цељи и одговара ли данас '