Учитељ

БРОЈ 31.

У БЕОГРАДУ 1. НОВЕМБАР 1883

_ТОДИНА П. _

_ ЈА

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИХ И ИЗДАВАЛАЦ ,,УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена је листу: 3А ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; 34 ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СтРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

4 ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ >» Главном ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

|

Удружење је снага Учитељ је душа школи

сКог УДРУЖЕЊА» У БЕОГРАДУ. Рукописи се шаљу == у ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ« УЧИТЕЉА»

Извештај |. Миодраговића државног питомца за педагогију.

„Миншетарству просввете и цркв. послова.

После две године штудија природних наука с највећом вољом и пажњом, част ми је поднети сада министарству први свој извештај о својим штудијама по оној струци за коју сам специјално и послан. _

Поднашајући овај извештај одма у почетку осећам превелику тегобу, како да савесно извршим ову своју дужност. До сад сам имао да у својим извештајиме просто реферишем о ономе, што сам тога и тога семестра научио, и да више или мање самостално изложим ову материју са својим погледима, те да се види, колико сам био кадар да је савладам у појединостима

истине, с којима сам ја имао да се упознам, да их усвојим, и да о њима реферишем. То су биле егзактне на-

ке, о којима ми је било лако подно-

сити извештај, само ако сам се упознао с њима, ако сам их штудирао озбиљно. Сада ме пресреће ужасна гомила шпекулација, у којима чисто не могу да се нађем при поднашању овога враткога извештаја о њима. Пресреће ме предмет, који нема својих научних основица, него га сваки скраја и тумачи како хоће, предмет врло растегљив и сложен, чија се материја схвата и излаже онако, како субјективно осећа и мисли онај, који га предаје или џише. А у овој гомили субјектив-

и у целини. То су биле просто научне | них схватања ја нигде не налазим пра-