Учитељ

ВЕРА, 60,

63 ХД цаноа· Ка У

2

У БЕОГРАДУ 31. ЈАНУАРА. 1884

ВАН АЕ

Јер ;

ГОДИНА по

ТЕ |4

И КО А | 2

СОЖА РА ЕР

о

+ а

ВААСНИХ И ИЗДАВАЛАЦ

учитељеког УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је слага Учитељ је душа школи

. УЧИТЕЊСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

110. 202 Цена ЈЕ листу: ЗАГОДИНУ 10 ЗА по 5 ДИН.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПпРЕТИЛаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

–>

% ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ> У ] БЕОГРАДУ. Рукописи сЕ ШАЉУ — у НЛАЂЕНИМ ПИ|. ОМИМА — уРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина

улица бр. 96

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

НАПОМЕНЕ 0 УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА.

~

У свему образованоме свету, у такозваним модерним државама, постоје нарочите школе за спремање учитељских кандидата. То су „Учитељске школе“. Таквих школа имају све државе, које се истински брину о напретку и бољитку свога подмлатка; таквих школа има чак, што но реч, и јуче ослобођена бугарска кнежевина. У нас имају две „учитељске школе“. Управо није ни могуће замислити један народ, који одиста тежи напретку, који се брине о своме опстанку и својој будућности, а да он нема таквих школа у којима ће се спремати људи, који ће полагати темељ школовању у једноме делу народне омладине, а другоме делу те омладине давати целокупно образовање.

Сви ми желимо, да нам омладина буде добра, и не само да буде добра,

МУ

већ да буде боља, паметнија и у свему напреднија од нас. Да тако желимо тера нас на то, не само она љубав општем напретку и добру, већ и нека чисто родитељска љубав према својој деци. Једна народна пословица каже: „на млађима свет остаје“. И као год што се паметан отад стара, да му његова деца буду паметна, поштена и вредна, исто се тако еви морамо старати, да нам таква сва омладина, буде. Ми омладину учимо и васпитавамо у кући и школи. Васпитавање и учење деце у кући припада родитељима, а у школи учитељима. Деца у кући примају све од родитеља — и зло и добро; оно што је паметно, поштено и корисно, и оно што је неупутно, непаметно, па ако хоћете често, и непоштено. Како су у овом погледу радили родитељи до