Учитељ

ли

МЕ. Џ МУ. М

У БЕОГРАДУ 5. МАРТА 1884.

И ПР Бе

СБРДЉА ХКРРЕ

А КУ ОК У

ТОДИНА 1.

__4 4888 Љод-

р

АП

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВААСЕНА МО ИЗДАВАЛА

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА прЕТПЛатпике из СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР.

1. 10. 20. Цена је листу: ЗА ГОДИНУ 10 34 по 5 дин, ||

ГОДИШЊЕ.

„УЧИТЕЉСКО

"

– Удружење је слага Учитељ је душа шкоди

УДРУЖЕЊЕ

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ —- У ПЛАЂЕНИМ ПИ-_ СМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина

улица бр. 96. у

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Виша женска школа, и учитељсна женска школа.

и ~

Показали смо у кратко, шта би био прави задатак Више женске школе. Њазали смо да ова треба да спрема ученице за самосталан рад у животу, за добре домаћице и добре матере. Осем тога рекли смо, да школа не треба да остави своје ученице и бев општег образовања. Ми смо о свему овом говорили поводом предлога наставног одбора у Глав. Просветном. савету о отварању женске учитељске школе. Нас је тај предлог, који је и од стране Савета и од стране г. министра просвете онако свесрдно. прихваћен, са свим збиљски одинтересовао, и ми смо хтели да у „Учитељу“ дамо свога израза о њему.

Виша женска школа установљена је у нас ради образовања и васпитања

женске омладине. Осем тога њој је у задатак стављено, да епрема учитељице ва основне женске школе. Тако се бар каже у закону о установљењу Више женске школе од 1863 год. који је после у неколико допуњаван.

да онај мах држава нити је имала завода за више женско образовање, нити пак завода за спремање учитељица за женске основне школе. Ту оскудицу хтела је држава да попуни отварањем Више женске школе. При попуњавању ове оскудице, навела је државу на погрешан пут или оскудица у новцу, или оскудица у наставничком особљу, или неразумевање ствари, или може бити, све троје уједно. Врло је јасно, да јеједна иста установа не може вршити два задатка у један исти мах. Са свим је друкчији задатак Више девојачке