Учитељ

ћ 4

У БЕОГРАДУ 10. МАРТА 1884.

МО пне : 0) 12 | И

тодинА Ш.

о АИ ДА

ПИ ај Ко

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВАЛАСПИХ МО ИЗДАВАЉАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1.110. 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ГОДИНУ 10 34 по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА пРЕТПЛаТНИКЕ из СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР.

ГОДИШЊЕ,

„УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

о | БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ -— У ПЛАЋЕНИМ ПИ-

Удружење је снага Учитељ је душа шкоди

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

ОМИМА — уриДНИШТВУ «УчитељА» Добрачина улица бр. 36.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

РА ОД СВЕ ЧЕ Ба

у

После зимњих енегова и мразева настаје пролеће. Све живо промрда по овој нашој планети и благодари оној величанственој звезди што доноси овај њивот на земљи. И јесте она извор свега живота и покрета на земљи. Она се помери мало више северу или мало више југу и већ толике мене на земљи. А шта би било да се она помери сасвим, да је нестане %!

Пре два три месеца ова је наша, мала земља у дугоме путу своме око оне звезде, сунца, дошла најближе њему и при свем том нама је онда било најладније, Земља се била наместила тако, да је к сунду била окренута она страна њено, на којој ми нисмо а од сунца она, на којој ми јесмо. Ми смо онда били у осоју земљином. Тада су Лапландесци и цео северни

пбл имали ноћ, која им траје три месеца, а становлици јужнога пола дан, који им је трајао три месеца. Од тада па на овамо југу је преваљивао дан, нама се приближивало пролеће, а сиротим Лапландесцима преваљивала дуга, тромесечна ноћ и приближивао се одавно очекивани дан и оно јарко сунце, кад ће на некој страни хоризонта да, се укаже и да пуна три месеца 06леће око њих без престанка и захода. И девети Марат је ту. Онда је у нас ноћ равна дану, и настаје пролеће; јужноме полу заходи сунце, а северноме се рађа. И кака мена деветога, Марта ! Једни после дуга данаи умора улазе у ноћ, други после дуге тромесечне и снежне ноћи дочекују дан. А ми, становници средине, имађасмо мало већу ноћ од дана, мало ладније