Учитељ

БРОЈ 14.

и БЕОГРАДУ 10. МАЈА 1884.

ТОДИНА Ш.

асве з- за зри === "а

ИТЕ |

УЧИТЕЉСОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЗЛАСНИХ ИО ИЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена је листу: ЗА годину 10 34 по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је снога Учитељ је душа школи

Пи ТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ — у ПЛАЂЕНИМ ТИСМИМА — уУРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» Добрачина А бр. 34.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ЕСОБИЗИ ЈА

Још дваестину дана, па ће отпо- | знати о успеху за кратко време, од

чети ревизија основних школа. Ми ематрамо да је то врло важан моменат у животу основних школа и њених наставника. ( тога и држимо да је дуљност нашега органа, да о томе важноме моменту проговори. И ево ми се лаћамо тога посла у нади, да наше разлагање неће бити од штете ни ревизорима ни наставницима основних школа.

На првом месту ваља нам изразити наше дубоко уверење, да је овакав начин ревизије, какав се данас врши у основним школама само једна палијативна мера. И ако је овакав начин куд и камо утекао од пређашњег начина ревизије, ипак он није довољан, да се помоћу њега може сазнати прави успех , који је омладина постигла основном наставом. И што се може са-

четири пет сахати што их ревизор проведе у некој школи, ипак се не може сазнати онај пут, којим је наставник тај успех постигао. По негде се деси да је наставник доиста правилно радио, али се ревизору, ако је човек са мањом методичком спремом, учини, да је успех постигнут с муком и више механичким путем. На другом месту буде опет обратно. Успех је постигнут с муком и великим напором дечијега памћења , али је тако лепо маскиран, да то може опазити и ухватити само човек , који је скроз и скроз упознат са наставом у основној школи. Тако дакле може се чинити неправда и једној и другој страни. Наставнику се може чинити неправда, ако се његов рад и труд не оцени довољно и правом мером. Држави, и непосредно уче-