Учитељ

БРОЈ 20.

4

__У БЕОГРАДУ 10. ЈУЛА 1884.

ТОДИНА 11.

ОРО ИУ ЈУРЕ АИ от ЊЕ

о | У ЈЕ

пр

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЉАСНИХ И ИЗДАВАЋАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена је листу: ЗА годину 10 34 по 5 дин. |

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 ДИН. А ЗА ПРЕТИЛАаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ТОДИШЊЕ,

Удружење је снага Учитељ је душа шкоди

4 ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У | Београду. Рукописи сЕ ШАЉУ — У ПЛАЂЕНИМ ПИи-

СМИМА — УРЕДНИШТВУ «УчитЕљЉА,» Добрачина, улица бр. 84.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ

ПОСЛЕ РЕВИЗИЈЕ,

Прошла је још једна година наша; свршила се још једна секунда вечности. Сваке године пројури овако по једна, да се више никад не врати. Ми велимо, време пролази, а оно време не пролази, но пролазимо ми. Време је вечност, а ми смо пролазност.

Што ми сваки за себе и сви заједно урадимо и извршимо у тој секунди, то је свршено и више се не надокнађава и не враћа. Оно што данас чинимо, то припада данашњици. Овакога тренутка ми чинимо нешто ново, и губимо по једно парче нашега краткога живота.

На крају године једне држава је српска имала да види шта је урађено у српској школи, у просвети, и каким је животом живела она те године. Разишли су се изасланици, који су имали

у

~ Ала

,

| тај преглед да изврше и да донесу извештаје о постојећем стању ствари. Богата ризница народнога и школинога живота била им је отворена, и млогобројне и заплетене чињенице, које омећу и потпомажу рад школин, изнесене су им. Кад лекара зовну да прегледа болесника, он прво истражи и изнесе оно у каком се стању болесник налази. За тим изнађе узроке томе стању, па онда даје савета шта да се ради, те да се здравље болесниково_ одржи или поправи, ако је клонуло. То очекује од лекара чељад једне куће, која га позове да изврши ову мисију. Од људи, које је држава српска изаслала, народ српски очекује, да му они изнесу право стање ствари и буду лекари свих бољетица и саветодавци за све неупутности, које се чнне на