Учитељ

о 28.

У БЕОГРАДУ 10. АВГУСТА 1884.

ТОДИНА ШП.

УЧитЕљСКОг УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ. МЕСЕЧНО :

1. 10. 20. Цена јЕ листу: ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

ЗА тодИНУу 10 34 по 5 дин.

Ф _Ругоннок СЕ НЕ БА

Удружење је спага Учитељ је душа школи

а СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

ОМИМА — уРЕДНИШТВУ <УчитЕљаА» Добрачина Улива бр. 34.

| БЕОГРАДУ. Рукопиби СЕ ШАЉУ — У ПЛАЋЕНИМ ТИ-

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА. |.

Још неколико дана па је завршена стара школска година са својим Феријем, а започеће се нова, да и за њом дође њено Ферије, па опет друга година и тако даље. Тако пролазе једна по једна, и пролазиће на век, само што нас неће бити, да гледамо како оне пролазе и да се радујемо Феријама њиним. Ми ћемо проћи, а оне ће остати да се ређају једна за другом, други ће се радовати радостима њиним и жалити жалости њине. Време постаје вечност, а ми пролазност у тој вечности. Свака генерација, сваки ч0век има једно парче од те вечности, коју назива свој живот, и сваки се стара да у томе парчету своме почини што може и умедне. И та тековина свих тих генерација, свих тих људи, трпа се на гомилу и чини имаштину

једнога народа, имаштину човечанску. Све што имамб и у духуну телу и у имаовини око нас, то је тековина толиких векова; то су нагомилана блага, свих прошлих генерација. И све што имамо, и добро и зло, то ћемо предати потомству на дар, на увиђај и уживање. Један век је алка у ланцу живота човечанскога; он је једна година, човековога живота. Година и век, то су споне што вежу прошлост с будућношљу. Оне нису независне од прошлице, нити је будућност независна од њих. Никако кидање, никака независОве што ће бити и доћи, то је | условљено у овој прошлици и садашИ оно што нас изненађује, у садашњици , или у будућности, то је | непознавање тих чињеница и услова

| : | што су му претходиле. Познајмо их

ност.

њици,