Учитељ

ВИКИ

У БЕОГРАДУ 1. НОВЕМБРА 1884.

ОИ А

у "р

БК

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСВИХ И ИЗДАВАЉАЦ „УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена зе листу: ЗА годину 10 34 по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

А Пре и А

4; ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ »РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

Удружење је епаса Учитељ је душа школи

Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — у ПлАЂЕНИМ тИОМИМА — УРЕДНИШТВУ «УчитвљА„» Добрачина улица бр. 84.

Рукдписи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

„СТАЛНИ“ РАСПОРЕДИ И ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,

Пре неколико дана дошли су нам у руке стални распореди и програми за основне школе, који су потписани још 20. Јула ов. год. Мало смо се чудили, за што су тако доцкан стигли, кад су поодавно претрешени у „Просв. Савету“, и кад се зна, да школе отпочињу — по закону -— свој рад 16. Августа ! Ово напоменусмо само с тога, да нам се не замери што се нисмо мало раније јавили. Ми знамо да је сад -— после свршеног посла — доцкан проговорити ма шта, али никако нисмо могли да оћутимо, па ма нам се напоменула она пословица о „киши и јапунџету“.

Много емо се радовали кад емо чули, да ће да се израде стални програми свих наставних предмета и недељни распореди часова. Заиста и јесте

било потребно, да се јелном учини крај неједнакоме предавању. Проносили су се различни гласови о томе, какви ће бити наставни програми и распореди основних школа. Али они су — више или мање — умиривали сваког пријатеља школиног напретка. Истина, ови су гласови били приватни, али њима је се поклањало веровање, јер „Просв. Гласник“ престаде да излази, а других — позитивнијих — вести није било. Дакле: позитивно се до скора није знало: колики је број недељних часова у појединим разредима и у ком обиму имају да се предају наставни предмети у сваком разреду. О тога | су сви наставници и пријатељи шко| диви с нестрилењем ишчекивали стал' не распореде и програме основне шкон Очекивање „заинтеросованих“ за-