Учитељ

БРОЈ 4. #ћ

УМИРУ ,

У БЕОГРАДУ 10. ФЕБРУАРА 1885.

ГОДИНА 17.

УЧИТЕљЉСОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСВЛИХ МО МЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 Фор. ТОДИШЊЕ.

| 10. 20. 80. Цена јЕ листу: ЗА годину 1034 105 дин. || ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА претплатнике из ]

%

Удружење је енака Учитељ је душа школи

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Бвограду. Рукописи СЕ ШАЉУ —- У ПЛАЂЕНИМ пИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица. бр. 34.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ОПЕТ 0 ПИСАЊУ ШКОЛСКИХ КЊИГА.

(СВРШЕТАК)

Објашњење је то: Одбор мисли, кад би наклада школских књига само школске књиге за немачке школе имала да набавља, онда би се она могла и требала безусловно укинути; али она има да набавља књиге и за школе других народности, а то може да буде само

посредством накладе школских књига;

дакле мора ова да остане. Већ мој г. предговорник доказао је; колико нема места овом разлогу, а ја ћу јон један доказ навести, да тај разлог не стоји. Што школски одбор вели, да издавање ненемачких школских књига показује дефицит, то једва могу да верујем, кад се узме, колико се таквих учебника потроши. Та то би морала цељи сходна, управа са накладом школских књига бити, кад би се допустило, да код тог згодног артикула не би било добитка; а где има добитка, тамо ће се наћи и приватна индустрија да га прими.

Узмимо на пр. само ову званичну статистику од 1873. г. Од књига ц. Е. накладе продато је 1878. г. у чешком језику 680.804 комада, пољских 16.000, хрватских 11.500, талијанских 121.800, словеначких 108.000 комада.

Е, господо, питам вас, ако књижару такву згоду дате, неће ли он најлепши профит имати. А ц. к. наклада вели, да са толиком прођом никако не може да има добитка Онда би управа, ц. к. накладе морала бити до зла бога рђава. ;

Ја то дакле не могу да верујем. Али узмимо на пр. књиге у српском, мађарском и влашком језику. Ту су опет потребе тако малене, ту има само један и други артикул у ц. к. наклади. Но, ове ће књиге моћи набављати узгред и какав књижар, кад има толики