Учитељ

У БЕОГРАДУ 20. ФЕБРУАРА 1885.

година ту.

и

– |

УЧИТЕЉСКОГг УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је ената Учитељ је душа школа

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 10. 20. 80. Цена је листу: за годину 1034 по 5 дин. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛАаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

БеогРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ -— У ПЛАЋЕНИМ 1И- _ ОМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица бр. 94. Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

МИСЛИ 0 ДОПУНИ НЕКОЛИКО ЧЛАНОВА ЗАКОНА 0 ОСНОВНИМ ШКОЛАМА.

Познато ће бити многима а највише наставницима основних школа и читаоцима „Учитеља“ да је најновији закон о основним школама скроз заданут врло напредном идејом. У чему је овај закон и колико коракнуо иза пређашњег закона, то мислимо неће нам нужно бити овде напомињати. Довољно ће бити ономе који је радио као наставник или бар учио као ђак по старом закону да само први лист новога закона разгледа па ће се одмах о томе уверити. Но и овај овакав красан закон само за то што је онако на брзу руку направљен и што у законодавном телу није био заступљен и онај сталеж, који би имао довољно искуства у примени таквог закона, остао је како нам се чини, у многоме непотпун. Да би се та непотпуност колико толико попунила, мишљења смо, да је дужност сваког наставника основ.

школе, који заиста жели и ради да основна школа напредује а њоме и цела земља — да, у своме листу изнесе своје мисли, највише добивене искуством, како би се та празнина законска попунила, те да би се и са надлежне стране могло сигурније заиста и учинити све оно, што је потребно да од онако напредне идеје, која у закону веје, постане дело. Ово ће моћи бити само онда, ако се у данашњи закон буде унело све што стаје на пут изигравању и намерном невршењу закона, било ради олакшице у вршењу своје дужности, било из користољубља, било из симпатије наспрам оних који имају извесне казне или терете да поднесу. Разуме се по себи, да се овим невршењем дужности прописане овим законом само штете интереси своје омладине, на којој свет остаје, и за коју се сви старати морамо, да нам буде