Учитељ

БРОЈ 8.

аи

а. Ме. Зи .

ВлАСцИК И ИРА » У ТИТЕЋСКО И

ИЗЛАЗИ. ТРИПУТ. МЕСЕЧНО:

10.20. 80. Цена јЕ листу: ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ из ОТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

ЗА ТОДИНУ 10 ЗА по 5 =

У БЕОГРАДУ 20. МАРТА 1885.

СИ Гати ииаткее

|

ГОДИМА ГУ.

Удружење је енљса Учитељ је душа школи

ИК пат СЕ ШАЉЕ А пне ОДБОРУ» | у

Београду. Рукопиби св ШАЉУ —- У ПЛАЂЕНИМ ПИ-

СМИМА — уредништву «УчитЕљЉА,» Добрачина улица бр. 94.

_Рувоциси СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ГЛАВНЕ ФАЗЕ ИСТОРИЈСНОГ РАЗВИЋА. од ~ Љ, УЧИТЕЉА

(НАСТАВАК)

Пре но што пређемо на даље разлагање ове теме, да у кратким цртама пропратимо ток развића поменуте три фазе са њиховим главнијим потфазама.

За почетну фазу историјског развића човечанства узели смо фетишизам и ако емо знали да се том фазом не може обележити почетак ове еволуције. Човек је морао дуже времена пробавити у нижој стадији психичкој док је дошао до те моћи да се у његовој души стварају апстракције. Он је морао проћи

и ону Фазу, коју ми у знатној мери види- |

|

мо у одојчета. Посматрајући одојче, ми |

видимо како се оно слепо покорава |

спољним утисцима. Апетрактне моћи | лопте, које бива при завршетку, када

нема ни најмање, и једини одговор на све оне упечатке, које добија из спољ-

нога света, јесте рефлекс. Ако одојче |

опази ма што, што би било;у стању да

| |

у његовој души произведе покрет, оно се маша тежећи да дотични предмет ухвати. Особито је потчињено каквом кретању или предмету, који има свој спољни блесак. Ову одојчетову особину имају и мноте више животиње. Тако, на пр., мачка трчи за сваким перцем или листићем, који би се по дворишту лепршао. То исто ради и пас. Но чим би ови предмети стали, одмах би се и поменуте животиње умириле. Ако је предмет лако покретљив, као што је случај с лоптом, ове би се животиње по дуње забављале. Особито је овим животињама интересантно оно кретање. — — стане лељуљати. посматрао сам ову мачку како се игра да видим

се она лопта Једном приликом појаву. Опазивши

лоптом, паде ми на памет