Учитељ

БРОЈ 19 и 20.

| __У БЕОГРАДУ 20. СЕПТЕМБРА 1885. ГОДИМА Ту. 4" 53 ЈЕ = 5 + Да ВР УЦАА, УВО О ДА м 5 но у > =

со РЕ А РЕ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСПИК И ИЗДАВАЛАЦ,

|

ПИСАЊЕ У |. РАЗРЕ

_ ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 10. 20. 80. Цена е листу: ЗА тодину 10 34 по 5 дин. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је сеџага Учитељ једуша шко

„УЧИТЕЊСКО УДРУЖЕЊЕ“

ДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Бвограду. Руколиби СЕ ШАЉУ _— у ПЛАЂЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» оси. школа

код Саб. цреве.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ПИШЕ

ћ. у. Лопови

| УЧИТЕЉ

(СВРШЕТАК)

У првом одељку под А кавали смо све о реду и о раду при писању на таблицама, у оној опширности, у кб- | лико се то може казати преко новина, Сад прелавимо на други одељак: на писање на прописима. И овде нам се одмах истиче прво питање :

1. Кад ће се настава писања, отпочети на прописима 92

Многи учитељи код нас отпочињу наставу писања на прописима одмах у почетку школске године. Они то чине из разлога: „Кад настава рачунања има својих тешкоћа, па се опет са њом | ради у почетку школске године — с но- | вајлијама, зашто не би тако отпочели и с наставом писања но да толико дан- |

губимо око неке припремед“ То тако не иде. Јер кад би смо их запитали, да нам још који разлог даду за тај свој начин, држимо насигурно да не би могли наћи ни једнога од вредности. Па и овај први разлог кога исписасмо горе не иде опет у њихову корист, јер и настава рачунања у правом значењу те речи не отпочиње се системски првог часа, с доласком деце, већ доцније. И тада се не исписују бог зна какви рачуни, исписују се само цифре, знаци од бројева и то сваког дана, ако је такав распоред, по један знак. Па и овом рачупању претходило је припремање, јер су пре тога писане неке црте, кад је био час писања или час читања, за