Учитељ

БЕО.

У Београду 1 Јуна 1886

ГОДИНА У.

а а ада атеље ега ха

а. 44] то

_ЗИТЉЕНИ Јури а решење ! расла

Излави три пут месечно: 1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 ДИН., ЗА по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

ПРЕТИЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитЕељ“-А, Спасовска улица Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

НИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

УТИЦАЈ КУЋЕ И ШКОЛЕ НА ВАСПИТАЊЕ

1. Кривци у васпитању.

с

пишући истог

У другом броју „Учитељ-а“ „Нешто о васпитању“, на крају чланка, обећали емо да ћемо у једном од идућих бројева „Учитељ-а“ казати: која дисциплина утиче више на васпитање, како утиче дисциплина природе а како дисциплина друштва. Сад смо узели да обећање испунимо.

Да би читатељи знали на ком земљишту стојимо кад говоримо о овом утицају, морамо почети мало из даље, и тада ћемо споменути једну групу васпитача, која стоји на са свим противном начелу у васпитању друрој групи. Да почнемо.

Многи људи признају да се васпитањем могу млоги природни недостаци код васпитаника да умање, и за то теже увек у своме поелу, у васпитању, „40бру и задовољни су ако им је успех и

мањи. Али има напротив људи, који

насигурно држе да се поступком шриродног надгледања « контролисања могу деца —- васпитаници — тако да се сформишу како сами васпитачи желе. Да сви ови људи из друге групе јако греше, ево сад ћемо то доказати. Да узмемо најпре овај. случај. Кад би сви родитељи онако исто радили како они желе и како они сами раде, ипак не могу доћи до њиховог резултата. Једним приврженицима њиховим, и ако имају добре воље, оскудева ум; други немају оне природне доброте, која је тако потребна сваком васпитачу; трећи немају способности да се са својим васпитаницима тако понашају, и с њима се тако владају да им служе те добре особине ва основ у васпитању. Ко нема ових нужних особина у васпитању тај не може стално ни да васпитава. Читајући о разним поступцима у васпитању, и мислећи о разним погледима,