Учитељ

БРОЈЛИА 5 Београду 20. Новембра, 1596 ГОДИНА М.

њег а ми ај

„А

Мо и

+ Ут ДЕ Орао "о таве

Излази три пут месечно; а. ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, Скоп-

>, 1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин. 54 о улица. Рукописи бЕ ШАЉУ У плаЋенОм писму

по па 5 ЛЕ ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукопиби СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ 28 СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША школи

УЧИТЕЉИМА И УЧИТЕЉИЦАМА

На УП. састанку Главног Одбора, од 27. Октобра ове године, решено је да се „Мала Србадија“ препоручи · евима учитељима као други лист Учитељеког удружења.

Ово ве јавља учитељима и учитељицама ради знања, а тим, да ве заузму око скупљања претплате. Из „Позива на претплату“ и „Књижевног огласа“ види се пра-

вац и начин покретања овог листа.

Угледни број изићи ће најдаље до Св. Николе,

Главни Одбор.