Учитељ

о

БРОЈ-Б. У Београду 10. Фебруара 1887 ГОДИНА У]

У МА ИВ АШ Ба РЕН и С њики“ –- ки

ИТЕЉ

ОРГА Н Јуитељеног удружења. за. обрааовање |: Васпитање

Излави три пут месечно: ~ ф ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<А, Скоп1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин., ЗА #• ЉАНОСКА УДИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЂЕНОМ ПИСМУ

по године б-дин. ДА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА | Рукописи СЕ ЧЕ ВРАЋАЈУ.

иди т

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УчитЕЉ ЈЕ ДУША ШЕОДИ

ЈОВАН ГАВРИЛОВИЋ

ПРИЈАТЕЉ СРПСКИХ УЧИТЕФА

РА У

Јован Гавриловић родио се у Вуковару, у Славонији, 8. Новембра 1796.

Учио се у месту свога рођења, у Печују, у Карловцима, у Стојном Београду, Сегедину, и нешто у Шопрону.

Отац му је био имућан трговац, па је и сина спремао за трговца.

По евршетку школовања, или и нешто раније, по потреби очеве радње, Гавриловић се врати кући, и стане помагати своме оду у трговини.

Не желећи остати у месту свога рођења, Гавриловић је, још 1829, долавио у Србију, те разгледао прилике, и разбирао да ли би било за њега угодна места, када би дошао. А Јуна 21, године 1881, одиста се настани у Србији, и одмах буде постављен за секратара у великом суду. У том суду старији секретар био му је тада Павле Јовановић, потоњи Митрополит Петар..

Те исте године, Септембра 22, Гавриловић је послат за секретара српској Агенцији у Цариграду, откуда је, 7. Децембра 1888, враћен у Београд за секретара кнежевој канцеларији.

Године 1884. био је опет секретар Великога Суда; а 2. Маја 1885 послан је за секретара Београдском варошком Суду.